Jogi nyilatkozat

A Tianter Kft. weboldalai mindenfajta személyes jellegű információ megadása nélkül szabadon látogathatóak.

A Tianter Kft. tájékoztatja Önt, hogy weboldalainak böngészése egyúttal az alábbi feltételek elfogadását is jelenti: a Tianter Kft. weboldalai, illetve annak tartalma, vagy bármely részlete szerzői jogvédelem alá esnek. Az ehhez fűződő jogok gyakorlására kizárólag a Tianter Kft. jogosult.

A Tianter Kft. weboldalain megismerhetők a Tianter Kft. egészségügyi szolgáltatásai.

A Tianter Kft. jelen weboldalán és egyéb weboldalain megjelenített információkat, dokumentumokat, vagy más írott anyagokat a Tianter Kft. kizárólag tájékoztatás céljából teszi közzé.

A Tianter Kft. minden tőle elvárhatót megtesz a Weboldal tartalmának pontosságáért és valóságnak megfelelőségéért, a felhasznált forrásokat a lehető legnagyobb körültekintéssel és gondossággal választja ki, azonban sem az adatok, sem a hírek, sem az információk tartalmának pontosságáért, helyességéért, naprakészségéért, teljességéért és valódiságáért nem vállal felelősséget, illetve nem vállal felelősséget az információk használatából adódó esetleges károk bekövetkezéséért.

A Tianter Kft. előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a weboldalak tartalmának egészét vagy részeit bármilyen formában felhasználni, reprodukálni, átruházni, terjeszteni, átdolgozni, vagy tárolni.

A Tianter Kft. fenntartja a jogot, hogy weboldalait bármikor módosítsa, vagy átdolgozza, illetve elérhetőségüket korlátozza vagy megszűntesse.

A Tianter Kft. weboldalain elhelyezett közlések a nyilvánosság tájékoztatását szolgálják és semmilyen módon nem kötik.

A Tianter KFt. weboldalain elhelyezett egyetlen közlés sem tekinthető szerződési ajánlatnak vagy szerződési ajánlat elfogadásának.

A Tianter Kft. weboldalain lévő nyilatkozatok, kijelentések nem minősülnek kötelezettségvállalásnak.

A Tainter Kft. weboldalainak látogatásával Ön tudomásul veszi, hogy a weboldalakról vagy a weboldalon keresztül letöltött és megszerzett információk felhasználása önként, saját belátása szerint és kizárólag saját kockázatára történik.

A Tianter Kft. nem garantálja, hogy a weboldalakhoz való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes lesz. A Tianter Kft. nem vállal felelősséget a weboldalainak megszakítás- és hibamentes működéséért, sem azokért a károkért, amelyek a weboldalain megjelenő tartalom, és adatok bármely arra nem jogosult személy által történő megváltoztatása, illetéktelen hozzáférése következtében keletkeztek. A honlap, illetve az ott elérhető információk, dokumentációk, vagy más írott anyagok hozzáféréséből, illetve azok közvetett vagy közvetlen felhasználásából, a honlap használatra alkalmatlan állapotából, vagy a nem megfelelő működésből, hiányosságból, esetleges üzemzavarból, vagy félreérhetőségből eredő károkért és/vagy veszteségért való felelősséget a Tianter Kft. kifejezetten kizárja.

A Tianter Kft. weboldalain külső internetes oldalakra mutató kapcsolatok (linkek) is találhatók. A weboldalokon elhelyezett linkkel hivatkozott, harmadik személy által fenntartott külső oldalak tartalmáért a Tianter Kft.-t semmiféle felelősség nem terheli.

A jelen jogi nyilatkozatra és a Tianter Kft. weboldalainak felhasználására a magyar jogszabályok irányadók.